homepage

BİLGİSAYAR ARİTMETİĞİ DERSİ KONULARI

BÖLÜM 1

BİLGİSAYARIN ARİTMETİK TEMELLERİ

Bölüm 1.1 Sayı Sistemleri
Bölüm 1.1.1 İkili Sayı Sistemi
Bölüm 1.1.2 Sekizli Sayı Sistemi
Bölüm 1.1.3 Onaltılı Sayı Sistemi
Bölüm 1.2 İşaretli Sayıların Bilgisayarda Kodlarla Sunulması
Bölüm 1.2.1 Tümleyen Kod
Bölüm 1.2.2 Taşma Olayı
Bölüm 1.3 Aritmetik Verilerin Temsil Formatları
Bölüm 1.3.1 Sabit Noktalı Sayı Formatı
Bölüm 1.3.2 Kayan Noktalı Sayı Formatı
Bölüm 1.4 Bilgisayarda Aritmetik İşlemlerin Gerçekleştirilmesi
Bölüm 1.4.1 Sabit Noktalı Sayılarda 4 İşlem
Bölüm 1.4.1.1 Sabit Noktalı Sayıların Toplanması
Bölüm 1.4.1.2 Sabit Noktalı Sayıların Çıkarılması
Bölüm 1.4.1.3 Sabit Noktalı Sayıların Çarpılması
Bölüm 1.4.1.3.1 Çarpmanın 1.Yöntemi
Bölüm 1.4.1.3.2 Çarpmanın 2.Yöntemi
Bölüm 1.4.1.3.3 Çarpmanın 3.Yöntemi
Bölüm 1.4.1.3.4 Çarpmanın 4.Yöntemi
Bölüm 1.4.2 Kayan Noktalı Sayılarda 4 İşlem
Bölüm 1.4.2.1 Toplama ve Çıkarma
Bölüm 1.4.2.2 Çarpma
Bölüm 1.4.2.3 Bölme
Bölüm 1.5 İkili-Onlu Sayılar
Bölüm 2 SAYISAL OTOMATLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Bölüm 2.1 Sayısal Otomatlar ve Genel Kavramlar
Bölüm 2.1.1 Kombinasyonel Devreler
Bölüm 2.1.2 Sayısal Otomatlar
Bölüm 2.2 Soyut Sayısal Otomat Kavramı
Bölüm 2.3 Bazı Genel Kavramlar
Bölüm 2.4 Otomatlar Teorisi Genel Kavramları
Bölüm 2.5 Bilgisayarın Yapısının Otomatlarla Tasarımı
Bölüm 2.6 Yönetim Otomatları
Bölüm 2.7 Yönetim Otomatlarının Genel Yapısı
Bölüm 2.8 Otomatların Sunulması
Bölüm 3 KATI MANTIKLI YÖNETİM OTOMATLARININ SENTEZİ
Bölüm 3.1 Mealy ve Moore Yönetim Otomatlarının Sentezi
Bölüm 3.2 Moore Otomatının Sentezi
Bölüm 3.2.1 İşaretlenmiş Algoritmanın Hazırlanması
Bölüm 3.2.2 Otomatın Durum Diyagramının Alınması
Bölüm 3.2.3 Otomatın Bellek Elemanlarının Sayısının Belirlenmesi
Bölüm 3.2.4 Otomatın Durumlarının Kodlanması
Bölüm 3.2.5 Otomatın Geçiş ve Çıkış Tablosunun Kurulması
Bölüm 3.2.6 Lojik İfadelerin Alınması ve Sadeleştirilmesi
Bölüm 3.2.7 Moore Otomatının Lojik Devresinin Kurulması
Bölüm 3.3 Mealy Otomatının Sentezi
Bölüm 3.4 Mikroprogramın Yürütülme Zamanının Hesaplanması
Bölüm 4 MİKROPROGRAM YÖNETİCİ OTOMATLARININ SENTEZİ
Bölüm 4.1 Bellekte Depolanan Mantıklı Yönetici Otomat
Bölüm 4.2 Mikroprogram Yönetimli Otomat
Bölüm 4.3 Mecburi Adreslenen Mikroprogramlı Otomatlar
Bölüm 4.4 Tabii Adreslenen Mikroprogramlı Otomat
Bölüm 4.5 Mikroprogram Otomatların ve Mikroprogramların Kurulması
Bölüm 4.5.1 Mecburi Adreslenen Mikroprogram Otomatın Kurulması
Bölüm 4.5.2 Tabii Adreslenen Mikroprogram Otomatın Kurulması
Örnek 1 Mealy Otomatı
Örnek 2 Moore Otomatı
Örnek 3 Meayl Otomatı - PMM - Tabi Adresleme - Mecburi Adresleme
   KAYNAKÇA